ReadyPlanet.com
dot dot
dot
หมวดหมู่สินค้าหรือบริการของเว็บไซต์
dot
bulletถุงมือกอล์ฟ
bulletชุดไม้กอล์ฟ
bulletอุปกรณ์ซ้อมพัตต์ และวงสวิง
bulletลูกกอล์ฟ
bulletอุปกรณ์กอล์ฟ อื่นๆ
dot
รวมลิงค์เว็บไซต์บริษัท
dot
dot
เว็บไซต์ผ้าขนหนู ผ้าห่ม ไมโครไฟเบอร์
dot
bulletwww.ckmicrofiber.com
dot
เว็บไซต์สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้าง
dot
bulletwww.siriwanplastics.com
dot
เว็บไซต์แฟชั่นชุดชั้นใน
dot
bulletwww.hyenaunderwear.com
dot
เว็บไซต์อุปกรณ์สำหรับสุนัข
dot
bulletwww.ckpetstrollers.com
dot
เว็บไซต์ภาชนะใส่อาหาร
dot
bulletwww.ckkitchenware.com
dot
เว็บไซต์ชั้นวางของ เก็บของ
dot
bulletwww.ckshelvings.com
dot
เว็บไซต์สายรัดพลาสติก PET
dot
bulletwww.thaipetstrap.com
dot
เว็บไซต์รั้วคอนกรีตสำเร็จรูป
dot
bulletwww.s-fenz.com
dot
เว็บไซต์จักรยาน
dot
bulletwww.siriwanbikes.com
dot
Newsletter

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


กฎกติกากอล์ฟ บทที่ 26-30 article

    

กฎข้อบังคับในการเล่นกอล์ฟ โดยสมาคมกอล์ฟแห่งสหรัฐอเมริกา และเดอะ รอยัล แอนด์ แอนเชียน กอล์ฟ คลับ ออฟ เซ็นต์ แอนดรูวส์

แปล และเรียบเรียงโดย สิทธิพร โรจนศิริ กรรมการกฎข้อบังคับ และมรรยาท สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย Member of R&ARefereesSchool 1993 and 1999 (St. Andrews, Scotland and Member of USGA Slope Rating).

กฎข้อ 26 อุปสรรคน้ำ (รวมถึงอุปสรรคน้ำด้านข้าง)

นิยามศัพท์

อุปสรรคน้ำ หมายถึง ทะเล ทะเลสาบ บ่อน้ำ แม่น้ำ ร่องน้ำ รางระบายน้ำ หรือเส้นทางน้ำไหลเปิดไปสู่ที่อื่น (ไม่ว่ามีน้ำอยู่หรือไม่) และสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน

พื้นที่ หรือน้ำทั้งหมดที่อยู่ภายในเขตอุปสรรคน้ำ เป็นส่วนของอุปสรรคน้ำ ขอบเขตของอุปสรรคน้ำขยายต่อเนื่องในแนวตั้งฉากกับพื้นทั้งขึ้นและลง สำหรับเสาหลัก และเส้นที่ใช้กำหนดเขตอุปสรรคน้ำถือว่าอยู่ในอุปสรรคน้ำ เสาหลักดังกล่าวเป็นสิ่งกีดขวาง ลูกอยู่ในอุปสรรคน้ำเมื่อลูกทั้งลูกอยู่ในอุปสรรคน้ำ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของลูกสัมผัสกับอุปสรรคน้ำ

หมายเหตุ 1 ควรกำหนดเขตอุปสรรคน้ำ (นอกจากอุปสรรคน้ำด้านข้าง) ด้วยหลัก หรือเส้นสีเหลือง

หมายเหตุ 2 คณะกรรมการอาจออกกฎสนาม ห้ามเล่นในบริเวณที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ได้กำหนดไว้เป็นอุปสรรคน้ำ

อุปสรรคน้ำด้านข้าง หมายถึง อุปสรรคน้ำ หรือส่วนของอุปสรรคน้ำที่อยู่ในพื้นที่ที่คณะกรรมการถือว่าการดรอปลูกหลังน้ำตามกฎข้อ 26-1ข เป็นไปไม่ได้ หรือไม่สามารถปฏิบัติได้

ควรจะทำเครื่องหมายของอุปสรรคน้ำที่จะเล่นเป็นอุปสรรคน้ำด้านข้างให้แตกต่างกัน ลูกถือว่าอยู่ในอุปสรรคน้ำด้านข้างเมื่อลูกอยู่ใน หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของลูกสัมผัสกับอุปสรรคน้ำด้านข้าง

หมายเหตุ 1 ควรจะกำหนดอุปสรรคน้ำด้านข้าง ด้วยเสาหลัก หรือเส้นสีแดง

หมายเหตุ 2 คณะกรรมการอาจออกกฎสนาม ห้ามเล่นในบริเวณที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ได้กำหนดไว้เป็นอุปสรรคน้ำด้านข้าง

หมายเหตุ 3 คณะกรรมการอาจกำหนดอุปสรรคน้ำด้านข้างให้เป็นอุปสรรคน้ำ

26-1. ลูกอยู่ในอุปสรรคน้ำ

หากมีข้อสงสัยว่าหลังจากผู้เล่นตีลูกเข้าไปในอุปสรรคน้ำ ลูกเข้าไปหายในอุปสรรคน้ำ หรือหายนอกอุปสรรคน้ำหรือไม่ ดังนั้น เพื่อแสดงว่าลูกหายในอุปสรรคน้ำ จึงต้องมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะเชื่อถือได้ว่าลูกเข้าไปอยู่ในอุปสรรคน้ำ หากขาดพยานหลักฐาน จึงต้องถือว่าลูกนั้นเป็นลูกหาย และต้องใช้กฎข้อ 27

ถ้าลูกอยู่ในอุปสรรคน้ำ หรือลูกหายในอุปสรรคน้ำ (ไม่ว่าลูกอยู่ในน้ำหรือไม่) ผู้เล่นจะถูกปรับโทษหนึ่งแต้ม และอาจจะ

ก. เล่นลูกใกล้เท่าที่เป็นไปได้จากจุดที่ใกล้ที่สุดจากจุดเดิมที่เล่นลูกไปครั้งสุดท้าย (ดูกฎข้อ 20-5) หรือ

ข. ดรอปลูกหลังน้ำ โดยเล็งตรงขอบของอุปสรรคในจุดสุดท้ายที่ลูกเดิมข้ามไปตกน้ำไปยังหลุม ถอยหลังไปไกลเท่าใดก็ได้หลังอุปสรรคน้ำ แล้วอาจดรอปลูกในแนวนี้ หรือ

ค. มีทางเลือกเพิ่มเติมในกรณีลูกข้ามขอบอุปสรรคน้ำด้านข้างเท่านั้น โดยให้ดรอปลูกนอกอุปสรรคน้ำภายในสองช่วงไม้กอล์ฟ ไม่ใกล้หลุมเข้าไปมากกว่า (1) จุดที่ลูกเดิมข้ามขอบของอุปสรรคน้ำครั้งสุดท้าย หรือ (2) จุดที่ขอบฝั่งตรงข้ามของอุปสรรคน้ำที่มีระยะทางจากหลุมเท่ากัน ผู้เล่นอาจจะทำความสะอาดลูกได้เมื่อหยิบขึ้น

(ลูกเคลื่อนที่ในน้ำที่เป็นอุปสรรคน้ำ - ดูกฎข้อ 14-6)

26-2. ลูกที่เล่นในอุปสรรคน้ำ

ก. ลูกมาหยุดอยู่ในอุปสรรค

ถ้าลูกที่เล่นภายในอุปสรรคน้ำ แล้วลูกมาหยุดอยู่ในอุปสรรคน้ำเดียวกัน ผู้เล่นอาจจะ

(1) ปฏิบัติตามกฎข้อ 26-1 หรือ

(2) เล่นจากจุดที่ใกล้ที่สุดจากจุดเดิมที่เล่นลูกไปครั้งสุดท้ายนอกเขตอุปสรรค (ดูกฎข้อ 20-5) โดยถูกปรับโทษหนึ่งแต้ม ถ้าผู้เล่นปฏิบัติตามกฎข้อ 26-1ก ผู้เล่นอาจจะเลือกไม่เล่นลูกที่ดรอปก็ได้ ถ้าผู้เล่นเลือกที่จะทำเช่นนี้ ผู้เล่นอาจจะ

(ก) ปฏิบัติตามกฎข้อ 26-1 โดยปรับโทษเพิ่มอีกหนึ่งแต้มตามที่ระบุไว้ในกฎข้อนั้น หรือ

(ข) ปฏิบัติตามกฎข้อ 26-1ค ถ้านำกฎข้อนี้มาใช้ได้ ให้ปรับโทษเพิ่มอีกหนึ่งแต้มตามที่ระบุไว้ในกฎข้อนั้น หรือ

(ค) เล่นจากจุดที่ใกล้ที่สุดจากจุดเดิมที่เล่นลูกไปครั้งสุดท้ายนอกอุปสรรค(ดูกฎข้อ 20-5) โดยปรับโทษเพิ่มอีกหนึ่งแต้ม

ข. ลูกหาย หรือที่ไม่สามารถเล่นได้นอกอุปสรรค หรือลูกออกนอกเขตสนาม

ถ้าลูกที่เล่นจากอุปสรรคน้ำออกไป แล้วลูกหายนอกอุปสรรค หรือประกาศว่าเป็นลูกที่ไม่สามารถเล่นได้นอกอุปสรรคน้ำ หรือลูกออกนอกสนาม ผู้เล่นถูกปรับโทษหนึ่งแต้มตามกฎข้อ 27-1 หรือ 28 และผู้เล่นอาจจะ

1.        เล่นจากจุดที่ใกล้ที่สุดจากจุดเดิมที่เล่นลูกไปครั้งสุดท้ายภายในอุปสรรคน้ำ (ดูกฎข้อ 20-5) หรือ

2.        ปฏิบัติตามกฎข้อ 26-1 หรือถ้าสามารถใช้กฎข้อ 26-1ค ก็ให้ปฏิบัติ โดยปรับโทษเพิ่มอีกหนึ่งแต้มตามที่ระบุในกฎข้อนั้น และใช้จุดอ้างอิงของลูกเดิมที่ข้ามขอบอุปสรรคน้ำครั้งสุดท้าย ก่อนลูกเข้ามาหยุดอยู่ในอุปสรรคน้ำ หรือ

3.        เล่นจากจุดที่ใกล้ที่สุดจากจุดเดิมที่เล่นลูกไปครั้งสุดท้ายนอกอุปสรรคน้ำ(ดูกฎข้อ 20-5) โดยปรับโทษเพิ่มอีกหนึ่งแต้ม

หมายเหตุ 1 เมื่อปฏิบัติตามกฎข้อ 26-2 ผู้เล่นไม่จำเป็นต้องดรอปลูกตามกฎข้อ 27-1 หรือกฎข้อ 28ก ถ้าผู้เล่นดรอปลูก ผู้เล่นไม่จำเป็นต้องเล่นก็ได้ ผู้เล่นอาจจะเลือกปฏิบัติตามข้อ (2) หรือข้อ (3)

หมายเหตุ 2 ถ้าลูกที่เล่นจากอุปสรรคออกไปแล้ว ผู้เล่นประกาศว่าเป็นลูกที่ไม่สามารถเล่นได้นอกอุปสรรคน้ำ กฎข้อ 26-2 ไม่ได้ตัดสิทธิ์ผู้เล่นในการปฏิบัติตามกฎข้อ 28ข หรือ ค

การปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎ
การเล่นแบบแมทช์เพลย์ - ปรับเป็นแพ้ในหลุมนั้น
การเล่นแบบสโตรคเพลย์ - ปรับสอง

กฎข้อ 27 ลูกหาย หรือลูกออกนอกเขตสนาม และลูกสำรอง

นิยามศัพท์

ถือว่า ลูกหาย ถ้า

ก. ค้นหาลูกไม่พบ หรือไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นลูกของตนโดยผู้เล่นเองภายในเวลาห้านาที หลังจากฝ่ายของผู้เล่น หรือผู้เล่น หรือแคดดี้ของฝ่ายผู้เล่น หรือของผู้เล่นได้เริ่มต้นค้นหาลูก หรือ

ข. ผู้เล่นได้ใช้อีกลูกหนึ่งมาเล่นแทนตามกฎข้อบังคับ และผู้เล่นอาจจะไม่ได้ไปค้นหาลูกเดิม หรือ

ค. ผู้เล่นตีลูกสำรองจากแหล่งที่คาดว่าลูกเดิมหยุดอยู่ในที่นั้น หรือจากจุดที่ใกล้หลุมเข้าไปมากกว่าแหล่งดังกล่าว ลูกสำรองนั้นจะกลายเป็นลูกที่อยู่ในการเล่น 

เวลาที่ใช้ในการเล่นลูกผิดจะไม่นับรวมเข้าไปกับเวลาห้านาทีที่อนุญาตให้ค้นหาลูก

เขตนอกสนาม (Out of Bounds)

เขตนอกสนามหมายถึง พื้นที่ที่อยู่เลยเขตของสนาม หรือเลยส่วนอื่นใดของสนามที่คณะกรรมการทำเครื่องหมายไว้

เมื่อเขตนอกสนามถูกกำหนดโดยการอ้างอิงเสาหลัก หรือรั้ว หรือเมื่อเลยเสาหลัก หรือรั้วออกไป เส้นเขตแนวนอกสนามจะกำหนดโดยการวัดที่จุดด้านในที่สุดบนพื้นระหว่างเสาหลัก หรือแนวรั้วของสนาม โดยไม่รวมส่วนที่พยุงเสารั้วนั้นๆ

ให้ถือว่าวัสดุที่ใช้กำหนดแนวนอกสนาม เช่น กำแพง รั้ว เสาหลัก หรือราวรั้ว เป็นสิ่งติดตรึงอยู่กับที่ และไม่ใช่เป็นสิ่งกีดขวาง

เมื่อเขตนอกสนามกำหนดโดยเส้นบนพื้น ให้ถือว่าเส้นนั้นอยู่นอกสนามด้วย

เส้นระบุเขตนอกสนามขยายต่อเนื่องในแนวตั้งฉากกับพื้นทั้งขึ้นและลง

ให้ถือว่าลูกออกนอกเขตสนาม เมื่อทุกส่วนของลูกอยู่นอกเขตสนาม

ผู้เล่นอาจจะยืนอยู่นอกสนาม เพื่อเล่นลูกที่อยู่ในสนามได้

ลูกสำรอง หมายถึง ลูกที่ใช้เล่นภายใต้กฎข้อ 27-2 สำหรับลูกที่อาจจะหายนอกอุปสรรคน้ำ หรืออาจจะออกนอกสนาม

27-1. ลูกหาย หรือลูกออกนอกเขตสนาม

ถ้าลูกหาย หรือลูกออกนอกสนาม ผู้เล่นจะต้องเล่นจากจุดที่ใกล้ที่สุดจากจุดเดิมที่เล่นลูกไปครั้งสุดท้าย (ดูกฎข้อ 20-5) โดยถูกปรับโทษหนึ่งแต้ม

ข้อยกเว้น

1. ถ้ามีพยานหลักฐานเพียงพอที่เชื่อได้ว่าลูกเดิมหายในอุปสรรคน้ำ ผู้เล่นจะต้องปฏิบัติตามกฎข้อ 26-1

2. ถ้ามีพยานหลักฐานเพียงพอที่เชื่อได้ว่าลูกเดิมหายในสิ่งกีดขวางที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ (กฎข้อ 24-2ค) หรือหายในสภาพพื้นที่ผิดปกติ (กฎข้อ 25-1ค) ผู้เล่นอาจจะปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่สามารถนำมาใช้ได้

การปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎข้อ 27-1
การเล่นแบบแมทช์เพลย์ - ปรับเป็นแพ้ในหลุมนั้น
การเล่นแบบสโตรคเพลย์ ปรับสองแต้ม

27-2. ลูกสำรอง

ก. วิธีปฏิบัติ

ถ้าลูกอาจจะหายนอกอุปสรรคน้ำ หรือลูกอาจจะออกนอกสนาม เพื่อเป็นการประหยัดเวลา ผู้เล่นอาจจะเล่นลูกอีกลูกหนึ่งสำรองไปก่อน โดยเล่นจากจุดที่ใกล้เท่าที่เป็นไปได้จากจุดเดิม ตามที่กำหนดไว้ในกฎข้อ 27-1 โดยผู้เล่นจะต้องแจ้งฝ่ายตรงข้ามในการเล่นแบบแมทช์เพลย์ หรือมาร์คเกอร์ หรือผู้ร่วมแข่งขันของตนในการเล่นแบบสโตรคเพลย์ว่าตั้งใจที่จะเล่นลูกสำรอง และจะต้องเล่นก่อนที่ผู้เล่น หรือพาร์ทเน่อร์ของตนไปค้นหาลูกเดิม ถ้าผู้เล่นไม่ทำดังที่กล่าวไว้ ลูกนั้นไม่ถือว่าเป็นลูกสำรอง แต่กลายมาเป็นลูกที่อยู่ในการเล่น โดยถูกปรับโทษหนึ่งแต้ม และถูกปรับโทษเรื่องระยะทางด้วย (กฎข้อ 27-1) และให้ถือว่าลูกเดิมเป็นลูกหาย

(ลำดับการเล่นบนแท่นตั้งที ดูกฎข้อ 10-3)

ข. เมื่อลูกสำรองกลายมาเป็นลูกที่อยู่ในการเล่น

ผู้เล่นอาจจะเล่นลูกสำรองต่อไปจนกระทั่งถึงแหล่งที่คาดว่าลูกเดิมอยู่ ถ้าผู้เล่นตีลูกสำรองจากจุดที่เข้าไปใกล้หลุมมากกว่าแหล่งที่คาดว่าลูกเดิมอยู่ ให้ถือว่าลูกเดิมเป็นลูกหาย และให้ถือว่าลูกสำรองเป็นลูกที่อยู่ในการเล่น โดยถูกปรับโทษหนึ่งแต้ม และถูกปรับโทษเรื่องระยะทางด้วย (กฎข้อ 27-1)

ถ้าลูกเดิมหายนอกอุปสรรคน้ำ หรือออกนอกสนาม ให้ถือว่าลูกสำรองเป็นลูกที่อยู่ในการเล่น โดยถูกปรับโทษหนึ่งแต้ม และถูกปรับโทษเรื่องระยะทางด้วย (กฎข้อ 27-1)

ถ้ามีพยานหลักฐานเพียงพอที่เชื่อได้ว่าลูกเดิมหายในอุปสรรคน้ำ ผู้เล่นจะต้องปฏิบัติตามกฎข้อ 26-1

ข้อยกเว้น ถ้ามีพยานหลักฐานเพียงพอที่เชื่อได้ว่าลูกเดิมหายในสิ่งกีดขวางที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ (กฎข้อ 24-2ค) หรือหายในสภาพพื้นที่ผิดปกติ (กฎข้อ 25-1ค) ผู้เล่นอาจจะปฏิบัติตามกฎข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้องนั้นได้

ค. เมื่อต้องยกเลิกลูกสำรอง

ถ้าลูกเดิมไม่หาย หรือไม่ออกนอกสนาม ผู้เล่นจะต้องยกเลิกลูกสำรอง และเล่นลูกเดิมต่อไป ถ้าผู้เล่นไม่ทำดังที่กล่าวไว้ การตีลูกต่อไปด้วยลูกสำรองจะต้องเป็นการเล่นผิดลูก และจะต้องใช้ข้อกำหนดในกฎข้อ 15

หมายเหตุ จะต้องไม่คิดแต้ม และแต้มปรับโทษที่เกิดขึ้นในการเล่นลูกสำรองหลังจากถูกยกเลิกไปแล้วตามกฎข้อ 27-2

กฎข้อ 28 ลูกที่ไม่สามารถเล่นได้

ผู้เล่นอาจประกาศว่าลูกของตนเป็นลูกเล่นที่ไม่สามารถเล่นได้ในที่ใดๆในสนาม ยกเว้นเมื่อลูกอยู่ในอุปสรรคน้ำ ผู้เล่นแต่ผู้เดียวเท่านั้นคือผู้ที่ตัดสินว่าลูกของตนนั้นเป็นลูกที่ไม่สามารถเล่นได้หรือไม่

ถ้าผู้เล่นถือว่าลูกของตนเป็นลูกที่ไม่สามารถเล่นได้ ผู้เล่นถูกปรับโทษหนึ่งแต้ม และต้อง

ก. เล่นจากจุดที่ใกล้ที่สุดจากจุดเดิมที่เล่นลูกไปครั้งสุดท้าย (ดูกฎข้อ 20-5) หรือ

ข. ดรอปลูกภายในสองช่วงไม้กอล์ฟจากจุดที่ลูกเดิมหยุดอยู่ และไม่ใกล้หลุมเข้าไปหรือ

ค. ดรอปลูกด้านหลังจุดที่ลูกอยู่ โดยเล็งด้านหลังลูกเป็นแนวตรงไปสู่หลุม และจะถอยหลังไปไกลเท่าใดก็ได้

ถ้าลูกที่ไม่สามารถเล่นได้อยู่ภายในบังเกอร์ ผู้เล่นอาจปฏิบัติตามข้อ ก. หรือข้อ ข. หรือข้อ ค. หากผู้เล่นเลือกที่จะปฏิบัติตามข้อ ข. หรือข้อ ค. ผู้เล่นต้องดรอปลูกในบังเกอร์

ผู้เล่นอาจจะทำความสะอาดลูกได้เมื่อหยิบขึ้นภายใต้กฎข้อนี้

การปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎ
การเล่นแบบแมทช์เพลย์ - ปรับเป็นแพ้ในหลุมนั้น
การเล่นแบบสโตรคเพลย์ - ปรับสองแต้ม

 

วิธีการเล่นแบบอื่นๆ
กฎข้อ 29 การเล่นประเภททรีซั่มส์ และโฟร์ซั่มส์

นิยามศัพท์

การเล่นประเภททรีซั่มส์ หมายถึง การเล่นแบบแมทช์เพลย์ ระหว่างฝ่ายผู้เล่นหนึ่งคนกับฝ่ายผู้เล่นสองคน แต่ละฝ่ายใช้ลูกฝ่ายละหนึ่งลูก

การเล่นประเภทโฟร์ซั่มส์ หมายถึง การเล่นแบบแมทช์เพลย์ ระหว่างผู้เล่นสองฝ่ายๆละสองคน แต่ละฝ่ายใช้ลูกฝ่ายละหนึ่งลูก

29-1. ทั่วๆไป

ระหว่างรอบที่กำหนด ในการเล่นประเภททรีซั่มส์ และโฟร์ซั่มส์ พาร์ทเน่อร์จะต้องสลับกันตีคนละครั้ง จากแท่นตั้งที และสลับกันตีระหว่างการเล่นในแต่ละหลุม แต้มปรับโทษต่างๆไม่มีผลต่อลำดับการเล่น

29-2. การเล่นแบบแมทช์เพลย์

ถ้าผู้เล่นได้เล่น เมื่อพาร์ทเน่อร์อยู่ในลำดับที่ควรได้เล่น ฝ่ายของผู้เล่นจะต้องถูกปรับเป็นแพ้ในหลุมนั้น

29-3. การเล่นแบบสโตรคเพลย์

ในการเล่นผิดลำดับ ถ้าพาร์ทเน่อร์ตีลูกครั้งเดียวหรือหลายครั้ง จะต้องยกเลิกการตีครั้งเดียวหรือหลายครั้ง ฝ่ายนั้นจะต้องถูกปรับสองแต้ม ฝ่ายนั้นจะต้องแก้ไขความผิดพลาด โดยเล่นจากจุดที่ใกล้ที่สุดจากจุดเดิมที่เล่นผิดลำดับในครั้งแรก (ดูกฎข้อ 20-5) ให้ถูกลำดับการเล่น ถ้าฝ่ายนั้นตีลูกจากแท่นตั้งทีของหลุมต่อไป โดยไม่แก้ไขความผิดพลาดให้ถูกต้อง หรือในกรณีของหลุมสุดท้าย ไม่ประกาศเจตนาแก้ไขความผิดพลาดก่อนลงจากกรีน ฝ่ายนั้นจะต้องถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน

 

กฎข้อ 30 การเล่นแบบแมทช์เพลย์ประเภททรีบอล เบสท์บอล และโฟร์บอล

นิยามศัพท์

ทรีบอล หมายถึง การเล่นแบบแมทช์เพลย์ ระหว่างสามคน แต่ละคนเล่นลูกของตน และเล่นคนละสองแมทช์

เบสท์บอล หมายถึง การเล่นแบบแมทช์เพลย์ ระหว่างผู้เล่นหนึ่งคน และนับลูกที่ดีกว่าของผู้เล่นสองคน หรือนับลูกที่ดีที่สุดของผู้เล่นสามคน

โฟร์บอล หมายถึง การเล่นแบบแมทช์เพลย์ เล่นระหว่างผู้เล่นฝ่ายละสองคน และนับลูกที่ดีกว่าของฝ่ายหนึ่งกับอีกฝ่ายหนึ่ง

30-1. การใช้กฎข้อบังคับกีฬากอล์ฟ

จะต้องนำกฎข้อบังคับกีฬากอล์ฟมาใช้ในการเล่นแบบแมทช์เพลย์ประเภททรีบอล เบสท์บอล และโฟร์บอล เท่าที่ไม่มีความแตกต่างไปจากกฎข้อบังคับพิเศษต่อไปนี้

30-2. การเล่นแบบแมทช์เพลย์ประเภททรีบอล

ก. ลูกที่หยุดอยู่เคลื่อนที่โดยฝ่ายตรงข้าม

ยกเว้นกรณีที่กฎข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ถ้าฝ่ายตรงข้าม หรือแคดดี้ หรืออุปกรณ์ของฝ่ายตรงข้าม ไปสัมผัส หรือทำให้ลูกของผู้เล่นเคลื่อนที่นอกเหนือจากระหว่างการค้นหาลูก จะต้องปรับโทษฝ่ายตรงข้ามคนนั้นหนึ่งแต้มในแมทช์ให้แก่ผู้เล่น แต่ไม่มีผลกับฝ่ายตรงข้ามคนอื่น

ข. ฝ่ายตรงข้ามทำให้ลูกเฉไป หรือหยุดโดยบังเอิญ

ถ้าฝ่ายตรงข้าม หรือแคดดี้ หรืออุปกรณ์ของฝ่ายตรงข้ามทำให้ลูกของผู้เล่นเฉไป หรือหยุดโดยบังเอิญ จะไม่ถูกปรับโทษในการเล่นแมทช์กับฝ่ายตรงข้ามคนนั้น ผู้เล่นอาจจะเล่นลูกตามสภาพที่ลูกหยุดอยู่ หรือก่อนที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะตีลูก ผู้เล่นอาจยกเลิกแต้มนั้น และเล่นใหม่จากจุดที่ใกล้ที่สุดจากจุดเดิมที่เล่นลูกไปครั้งสุดท้าย (ดูกฎข้อ 20-5) สำหรับการเล่นแมทช์กับคู่แข่งคนอื่น จะต้องเล่นตามสภาพที่ลูกหยุดอยู่

ข้อยกเว้น ลูกกระทบบุคคลซึ่งเฝ้าคันธง - ดูกฎข้อ 17-3

(ฝ่ายตรงข้ามเจตนาทำให้ลูกเฉไป หรือหยุด - ดูกฎข้อ 1-2)

30-3. การเล่นแบบแมทช์เพลย์ประเภทเบสท์บอล และโฟร์บอล

ก. การเป็นตัวแทนของฝ่าย

พาร์ทเน่อร์คนใดคนหนึ่งอาจจะเป็นตัวแทนของฝ่าย หรือเป็นส่วนหนึ่งของแมทช์ พาร์ทเน่อร์ทุกคนไม่จำเป็นต้องอยู่ในที่นั้น สำหรับพาร์ทเน่อร์ที่ขาดไป อาจจะเข้ามาร่วมเล่นในระหว่างการเริ่มต้นเล่นในหลุมต่อไป แต่ไม่ใช่เข้ามาร่วมเล่นขณะกำลังเล่นอยู่ในหลุมใดหลุมหนึ่ง

ข. ไม้กอล์ฟไม่เกินสิบสี่อัน

หากพาร์ทเน่อร์คนหนึ่งคนใดละเมิด ฝ่ายนั้นจะต้องถูกปรับโทษตามกฎข้อ 4-4

ค. ลำดับการเล่น

ลำดับการเล่นลูกของฝ่ายเดียวกัน อาจจะเล่นตามลำดับที่ฝ่ายนั้นๆพิจารณาว่าดีที่สุดได้

ง. ลูกผิด

ถ้าผู้เล่นตีลูกผิด ยกเว้นในอุปสรรค ผู้เล่นจะต้องถูกตัดสิทธิ์การเล่นในหลุมนั้น แต่จะไม่ปรับโทษต่อพาร์ทเน่อร์ แม้ว่าลูกที่เล่นผิดเป็นลูกของพาร์ทเน่อร์ก็ตาม ถ้าลูกที่เล่นผิดเป็นของผู้เล่นอีกคนหนึ่ง เจ้าของลูกจะต้องวางลูกตรงจุดที่ได้มีการเล่นลูกผิดในครั้งแรก

จ. ฝ่ายที่ถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน

(1) ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะต้องถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน เมื่อพาร์ทเน่อร์ผู้หนึ่งผู้ใดละเมิดกฎข้อใดๆดังต่อไปนี้

กฎข้อ 1-3 - การสมยอมกันเพื่อละเว้นการบังคับใช้ใช้กฎข้อบังคับ

กฎข้อ 4-1 ข้อ 4-2 หรือ ข้อ 4-3 - ไม้กอล์ฟ

กฎข้อ 5-1 หรือ ข้อ 5-2 - ลูกกอล์ฟ

กฎข้อ 6-2ก - แฮนดี้แคป (การเล่นด้วยแฮนดี้แคปที่สูงกว่าความเป็นจริง)

กฎข้อ 6-4 - แคดดี้

กฎข้อ 6-7 - ช้าเกินควร - การเล่นช้า (ละเมิดซ้ำ)

กฎข้อ 14-3 - สิ่งประดิษฐ์แปลกปลอม และอุปกรณ์ผิดปกติ

(2) ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะต้องถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน เมื่อพาร์ทเน่อร์ทุกคนละเมิดกฎข้อใดๆดังต่อไปนี้

กฎข้อ 6-3 - เวลาเริ่มแข่งขัน และกลุ่ม

กฎข้อ 6-8 - การหยุดการเล่น

ฉ. ผลในการปรับโทษอื่นๆ

ถ้าผู้เล่นมีการละเมิดกฎข้อบังคับข้อหนึ่งข้อใดซึ่งไปช่วยเหลือการเล่นของพาร์ทเน่อร์ หรือในทางตรงกันข้าม ไปทำให้เกิดผลกระทบต่อการเล่นของฝ่ายตรงข้าม พาร์ทเน่อร์จะถูกปรับโทษเพิ่มตามกฎข้อบังคับที่สามารถนำมาใช้ได้ รวมกับโทษปรับใดๆที่เกิดขึ้นกับผู้เล่น

ในกรณีอื่นซึ่งผู้เล่นถูกปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎข้อบังคับ การปรับโทษนั้นจะต้องไม่มีผลต่อพาร์ทเน่อร์ของตน ในกรณีที่การปรับโทษระบุให้เป็นแพ้ในหลุมนั้น ผลก็คือจะต้องตัดสิทธิ์เฉพาะผู้เล่นสำหรับหลุมนั้นเท่านั้น

ช. การเล่นแบบแมทช์เพลย์รูปแบบอื่นในเวลาเดียวกัน

ในการเล่นแบบแมทช์เพลย์ ประเภทเบสท์บอล และโฟร์บอล เมื่อมีการเล่นแมทช์รูปแบบอื่นในเวลาเดียวกัน จะต้องใช้กฎข้อบังคับพิเศษดังที่กล่าวไว้ข้างต้น

 
กฎกติกากอล์ฟ

กฎกติกากอล์ฟ บทที่ 1-5 article
กฎกติกากอล์ฟ บทที่ 6-10 article
กฎกติกากอล์ฟ บทที่ 11-15 article
กฎกติกากอล์ฟ บทที่ 16-20 article
กฎกติกากอล์ฟ บทที่ 21-25 articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท สิริวัน พลาสติก จำกัด
ที่อยู่ :  เลขที่ 129/15 ม.2 ตำบล :  สามโคก อำเภอ : สามโคก
จังหวัด :ปทุมธานี     รหัสไปรษณีย์ : 12160
เบอร์โทร :  085-1116195 (อาณํติ) แฟ๊กซ์ 02-9794337       
อีเมล : siriwanplastic@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.ckgolfonline.com